TEENUSED

Kaevetööd

 • Tiikide kaevamine ja puhastamine
 • Järvede puhastamine
 • Kanalite kaevamine ja puhastamine
 • Kanalisatsiooni- ja veetrasside ehitus
 • Planeerimistööd buldooseriga
 • Kaevetööd pika noolega ekskavaatoriga
 • Erinevate platside ja väljakute planeerimine ning ehitus
 • Sadamate ja kanalite süvendamine
 • Pinnase teisaldamine rasketes tingimustes
 • Teede ja parklate rajamine

Maaparandustööd

 • Drenaažisüsteemide ehitus ja taastamine
 • Drenaažirikete parandamine
 • Truupide ehitus
 • Kuivenduskraavide rajamine ja puhastamine
 • Maaparandusalane konsultatsioon

Võsalõikus

 • Võsa lõikamine võsagiljotiiniga
 • Võsa kokkuvedu
 • Kändude juurimine
 • Muru niitmine
 • Trimmerdamine

Muud teenused

 • Haljastustööd
 • Lammutustööd
 • Kruusateede profileerimine
 • Lumetõrjetööd
 • Erinevad heakorrastustööd